Verifiering singel area

För att verifiera konfigurationer i OSPF-routrar finns det flera kommandon som kan vara användbara. Här är några av dem:

 • show ip interface brief: Visar OSPF aktiva-interface och dess IP-adressering.
 • show ip route: Visar förväntade rutter i routing-tabellen.
 • show ip ospf neighbor: Visar information om OSPF-grannar och deras status.
 • show ip protocols: Ger en översikt över OSPF-konfigurationen och dess status.
 • show ip ospf: Ger detaljerad information om OSPF-processen.
 • show ip ospf interface: Visar information om OSPF-konfigurationen för varje interface.

I figuren nedan visas OSPF-referenstopologin som används för att demonstrera dessa kommandon.

Använd kommandot show ip ospf neighbor för att verifiera att routern har bildat ett grannskap med sina närliggande routrar.

Om router-ID för den närliggande routern inte visas, eller om den inte visas som i tillståndet FULL, har de två routerna inte bildat ett OSPFv2-grannskap.

Om två routrar inte upprättar ett grannskap, utbyts ingen länkstatusinformation. Ofullständiga LSDB databaser kan orsaka felaktiga SPF-träd och routing-tabeller. Rutten till destinationsnätverk kanske inte finns, eller kanske inte är den mest optimala vägen.

Observera: En icke-DR eller BDR-router som har ett samarbete med en annan icke-DR eller BDR-router kommer att visa ett two-way grannskap istället för fullt.

Följande utdata visar ”neighbor” tabellen för R1.

För varje OSPF-router i detta grannskap visar detta kommando följande:

 • Neighbor ID – Detta är router-ID för den närliggande routern.
 • Pri – Detta är OSPFv2-prioriteten för interfacet. Detta värde används i valet av DR och BDR.
 • State – Detta är OSPFv2-status för interfacet. FULL status innebär att routern och dess granne har identiska OSPFv2-LSDB databaser. På multiacess-nätverk, som Ethernet, kan två grannrouter ha sina statusar som 2WAY.
 • Bindestrecket indikerar att ingen DR eller BDR krävs på grund av nätverkstypen (punkt-till-punkt).
 • Dead Time – Detta är den återstående tiden som routern väntar på att ta emot ett OSPFv2 Hello-paket från grannen innan den förklarar grannen nere. Detta värde återställs när interfacet tar emot ett Hello-paket.
 • Adress – Detta är IPv4-adressen för grannens interface som denna router är direkt ansluten till.
 • Interface – Detta är interfacet på vilket denna router har bildat grannskap med grannen.

Två routrar kan inte bilda en OSPFv2-grannskap om följande inträffar:

 • Nätmaskerna matchar inte, vilket gör att routrarna befinner sig på separata nätverk.
 • OSPFv2 Hello- eller Dead-timers matchar inte.
 • OSPFv2 nätverkstyper matchar inte.
 • Det saknas eller är felaktig OSPFv2 network kommando.

Verifiera OSPF-protokollsinställningar

Kommandot show ip protocols är ett snabbt sätt att verifiera viktig OSPF-konfigurationsinformation, som visas i följande exemplet. Detta inkluderar OSPFv2-process-ID, router-ID, interfacen som explicit är konfigurerade för att annonsera OSPF-rutter, grannarna som routern tar emot uppdateringar från (Routing Information Sources), och standardadministrativ distans, som är 110 för OSPF.

Verifiera OSPF-processinformation

Kommandot show ip ospf kan också användas för att undersöka OSPFv2-process-ID och router-ID, som visas i exempel nedan. Detta kommando visar information om OSPFv2 area och den senaste tiden som SPF-algoritmen exekverades.

Verifiera OSPF-interface inställningar

Kommandot show ip ospf interface ger en detaljerad lista för varje OSPFv2-aktiverat interface. Kommandot  show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0 visar process-ID, lokal router-ID, nätverkstyp, OSPF-kostnad, DR- och BDR-information på multiaccess länkar (ej visas) och den ansluten router i grannskapet.

För en snabb sammanfattning av OSPFv2-aktiverade interface, använd kommandot show ip ospf interface brief, som visas i följande exempel.

Detta kommando är användbart för att se viktig information inklusive:

 • Interface som deltar i OSPF
 • Nätverk som annonseras (IP-adress/Mask)
 • Kostnad för varje länk
 • Nätverkstillstånd
 • Antal grannar på varje länk