PT1: Singel Area OSPFv2 Phys

I denna laboration kommer vi att utforska ett nätverk i Packet Tracers fysiska läge och konfigurera OSPFv2 för en singel area.

Topologi

Adresseringstabell

Device Interface IP Address Subnet Mask Default Gateway
R1  G0/0/1 10.53.0.1  255.255.255.0 n/a
 G0/0/0 172.16.1.1  255.255.255.0 n/a
R2  G0/0/1 10.53.0.2  255.255.255.0 n/a
 G0/0/0 192.168.1.1  255.255.255.0 n/a
Web Server  F0 172.16.1.10  255.255.255.0 172.16.1.1
Laptop  F0 192.168.1.10  255.255.255.0 192.168.1.1

Mål

Del 1: Bygg nätverket och konfigurera grundläggande enhetsinställningar
Del 2: Konfigurera och verifiera OSPFv2 för en singel area för grundläggande drift
Del 3: Optimera och verifiera konfigurationen för singel area OSPFv2

Bakgrund / Scenario

Du har fått i uppdrag att konfigurera ett litet företags nätverk med OSPFv2. R1 kommer att dela ”default route” informationen till R2. Efter den initiala konfigurationen har organisationen bett om att konfigurationen ska optimeras för att minska protokolltrafiken och säkerställa att R1 förblir i kontroll över routing.

Obs: Utrustningen som krävs för denna aktivitet finns i kabelskåpet på verktygshyllan.

Instruktioner

Del 1: Bygg nätverket och konfigurera grundläggande inställningar för enheterna

Del 2: Konfigurera och verifiera OSPFv2 för singel area för grundläggande drift

Del 3: Optimera OSPFv2-konfigurationen för singel area

Steg 1: Koppla nätverket som visas i topologin.
Placera de nödvändiga nätverksenheterna på racket och bordet. Sätt på datorerna och koppla enheterna enligt topologin. För att välja rätt port på en switch, högerklicka och välj Granska framsida (Inspect Front). Använd zoomverktyget vid behov. Håll muspekaren över portarna för att se portnumren. Packet Tracer kommer att ge poäng för korrekta kopplingar av kabel och port.

a. Det finns två switchar och två routrar samt andra nätverksenheter på hyllan. Klicka och dra routrarna R1 och R2, switcharna S1 och S2,  samt webbservern till racket. Klicka och dra också bärbara datorn till bordet.

b. Slå på routrarna och den bärbara datorn.

c. På Kabeltavlan, klicka på en koppar rakkopplad kabel (Straight-Through). Klicka på port GigabitEthernet 0/1 på S1 och sedan på port GigabitEthernet0/0/1 på R1 för att koppla dem tillsammans.

d. På Kabeltavlan, klicka på en koppar rakkopplad kabel (Straight-Through). Klicka på port GigabitEthernet 0/1 på S2 och sedan på port GigabitEthernet 0/0/1 på R2 för att koppla dem tillsammans.
e. På Kabeltavlan, klicka på en koppar korskopplad kabel (cross-over). Klicka på port GigabitEthernet 0/2 på S1 och sedan på port GigabitEthernet0/2 på S2 för att koppla dem tillsammans. Du bör se den orange kabeln som ansluter de två portarna.

f. På Kabeltavlan, klicka på en koppar rakkopplad kabel. Klicka på port GigabitEthernet 0/0/0 på R1 och sedan på port FastEthernet 0 på webbservern för att koppla dem tillsammans.

g. På Kabeltavlan, klicka på en rakkopplad kabel. Klicka på port GigabitEthernet 0/0/0 på R2 och sedan på port FastEthernet 0 på den bärbara datorn för att koppla dem tillsammans.
Inspektera nätverksanslutningar visuellt. Initialt, när du ansluter nätverksenheter till en switchport, kommer länkljusen att vara orangefärgade. Efter en minut eller så kommer länkljusen att bli gröna.

Steg 2: Konfigurera grundläggande inställningar för de två routrarna och två switcharna.

a. På Kabeltavlan, klicka på en konsolkabel.
b. Anslut konsolkabeln mellan enheten (switch och router) och den bärbara datorn. För switcharna, granska baksidan genom att vänsterklicka på switchen och välj ”Inspect Rear” för att hitta konsolporten.

c. Tilldela enheten ett namn (hostname) enligt topologin.

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R1

d. Inaktivera DNS-sökning för att förhindra att routern försöker översätta felaktigt inmatade kommandon som om de vore DNS-namn.

 • R1(config)# no ip domain-lookup

e. Tilldela ”class” som det krypterade lösenordet för privilegierad EXEC.

 • R1(config)# enable secret class

f. Tilldela ”cisco” som konsollösenordet och aktivera inloggning.

 • R1(config)# line console 0
 • R1(config-line)# password cisco
 • R1(config-line)# login
 • R1(config-line)# exit
 • R1(config)#

g. Tilldela ”cisco” som lösenordet för vty och aktivera inloggning.

 • R1(config)# line vty 0 15
 • R1(config-line)# password cisco
 • R1(config-line)# login
 • R1(config-line)# exit
 • R1(config)#

h. Kryptera lösenorden.

 • R1(config)# service password-encryption 

i. Skapa en banner som varnar alla som får tillgång till enheten att obehörig åtkomst är förbjuden.

 • R1(config)# banner motd $Unauthorized Access is Prohibited$

j. Spara den aktuella konfigurationen till startkonfigurationsfilen.

 • R1(config)# exit
 • R1# copy running-config startup-config

k. Klicka på ena änden av konsolkabeln och dra den tillbaka till Kabeltavlan.
l. Upprepa steg 2 för varje enhet tills R2, S1 och S2 också är konfigurerade med grundläggande inställningar.

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname R2
 • R2(config)# no ip domain-lookup
 • R2(config)# enable secret class
 • R2(config)# line console 0
 • R2(config-line)# password cisco
 • R2(config-line)# login
 • R2(config-line)# exit
 • R2(config)# line vty 0 15
 • R2(config-line)# password cisco
 • R2(config-line)# login
 • R2(config-line)# exit
 • R2(config)# service password-encryption
 • R2(config)# banner motd $Unauthorised Access is Prohibited$
 • R2(config)# exit
 • R2# copy running-config startup-config
 • R2#
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S1
 • S1(config)# no ip domain-lookup
 • S1(config)# enable secret class
 • S1(config)# line console 0
 • S1(config-line)# password cisco
 • S1(config-line)# login
 • S1(config-line)# exit
 • S1(config)# line vty 0 15
 • S1(config-line)# password cisco
 • S1(config-line)# login
 • S1(config-line)# exit
 • S1(config)# service password-encryption
 • S1(config)# banner motd $Unauthorised Access is Prohibited$
 • S1(config)# exit
 • S1# copy running-config startup-config
 • S1#
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname S2
 • S2(config)# no ip domain-lookup
 • S2(config)# enable secret class
 • S2(config)# line console 0
 • S2(config-line)# password cisco
 • S2(config-line)# login
 • S2(config-line)# exit
 • S2(config)# line vty 0 15
 • S2(config-line)# password cisco
 • S2(config-line)# login
 • S2(config-line)# exit
 • S2(config)# service password-encryption
 • S2(config)# banner motd $Unauthorised Access is Prohibited$
 • S2(config)# exit
 • S2# copy running-config startup-config
 • S2#

Steg 3: Konfigurera inställningar för servern och den bärbara datorn.
Konfigurera statisk IP-adressinformation på webbservern och den bärbara datorn enligt adresseringstabellen.

a. Klicka på Webbserver > Skrivbord > IP-konfiguration. Ange IPv4-adress, nätmask och default gateway information för webbservern enligt adresseringstabellen.
b. Stäng eller minimera webbserverfönstret.
c. Upprepa de tidigare stegen för att tilldela IPv4-adressinformationen för den bärbara datorn, som anges i adresseringstabellen och därefter stäng konfigurationsfönstret.

Steg 1: Konfigurera interface adresser och grundläggande OSPFv2 på varje router.

a. Anslut en konsolkabel mellan R1 och den bärbara datorn.
b. Konfigurera interfacen adresser på varje router som visas i adresseringstabellen.

 • R1# configure terminal
 • R1(config)# interface Gig 0/0/1
 • R1(config-if)# ip address 10.53.0.1  255.255.255.0
 • R1(config-if)# no shutdown
 • R1(config-if)# exit

c. Ange OSPF-routerkonfigurationsläge med process-ID 56.

 • R1(config)# router ospf 56
 • R1(config-router)# 

d. Konfigurera ett statiskt router-ID för varje router (1.1.1.1 för R1, 2.2.2.2 för R2).

 • R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
 • R1(config-router)#

e. Konfigurera länken mellan R1 och R2 med kommandot network och placera det i area 0.

 • R1(config-router)# network 10.53.0.1  0.0.0.255 area 0

f. Konfigurera de andra nätverken som är anslutna till R1 och R2 med kommandot network och placera dem i area 0.
Observera att network kommandot för LAN som är anslutet till R1 inte kommer att inkluderas eftersom detta nätverk tas bort senare i aktiviteten.

 • R1(config-router)# network 1172.16.1.1  0.0.0.255 area 0

g. Byt konsolkabeln till R2 och upprepa punkterna b till f för R2. Efter att ha konfigurerat R1 och R2 kan du enkelt använda Telnet mellan dem, om du vill, istället för att flytta konsolkabeln varje gång.

 • R2# configure terminal
 • R2(config)# interface Gig 0/0/1
 • R2(config-if)# ip address 10.53.0.2  255.255.255.0
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# interface Gig 0/0/0
 • R2(config-if)# ip address 192.168.1.1  255.255.255.0
 • R2(config-if)# no shutdown
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# router ospf 56
 • R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
 • R2(config-router)# network 10.53.0.2  0.0.0.255 area 0
 • R2(config-router)# network 192.168.1.1  0.0.0.255 area 0
 • R2(config-router)# end
 • R2# show ip protocols

h. Verifiera att OSPFv2 fungerar mellan routrarna. Exekvera ett lämpligt kommando som verifierar OSPF-förbindelse mellan R1 och R2.

 • R1# show ip ospf neighbor

Fråga: Vilken router identifieras som DR? R1

Vilken är BDR? R2

Vad var urvalskriterierna? router R1 har konfigurerats först, därför är den DR. Men om processen 56 raderas då blir DR router R2 som har högsta router-ID

 • R1# clear ip ospf process
 • R2# clear ip ospf process
 • R2# show ip ospf interface g0/0/1
 • R2# show ip ospf neighbor

i. På R1, exekvera kommandot show ip route ospf för att verifiera att R2 G0/0/0-nätverket finns i routing-tabellen.

 • R1# show ip route ospf

j. Klicka på Laptop > Kommandotolken och pinga sedan webbservern på 172.16.1.10. Efter en eller två timeouts bör ping vara framgångsrik. Om inte, felsök dina fysiska anslutningar och konfigurationer. Därefter stäng konfigurationsfönstret

 

Steg 1: Implementera olika optimeringar på varje router

a. På R1, konfigurera OSPF-prioritet 50 på interface G0/0/1 för att säkerställa att R1 är den Designated Router.

 • R1# configure terminal
 • R1(config)# interface g0/0/1
 • R1(config-if)# ip ospf priority 50
 • R1(config-if)#

b. Konfigurera OSPF-timrarna på interface G0/0/1 på varje router för en hello-timer på 30 sekunder och en dead-timer på 120 sekunder.

 • R1(config-if)# ip ospf hello-interval 30
 • R1(config-if)# ip ospf hello-interval 120
 • R1(config-if)# end
 • R1# telnet 10.53.0.2
 • Ange lösenord cisco  och för enable class
 • R2# configure terminal
 • R2(config)# interface g0/0/1
 • R2(config-if)# ip ospf hello-interval 30
 • R2(config-if)# ip ospf dead-interval 120
 • R2(config-if)# end
 • R2# exit

c. På R1, ta bort OSPF network kommandot för 172.16.1.0 och konfigurera sedan en statisk default route som använder interfacet G0/0/0 som exit interface. Distribuera slutligen den default route i OSPF. Notera konsolmeddelandet efter att ha ställt in default route.

 • R1# configure terminal
 • R1(config)# router ospf 56
 • R1(config-router)# no network 172.16.1.0  0.0.0.255 area 0
 • R1(config-router)# exit
 • R1(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0 g0/0/0
 • R1(config)# router ospf 56
 • R1(config-router)# default-information originate
 • R1(config-router)# end
 • R1# show ip ospf interface
  • GigabitEthernet 0/0/0 is up, line protocol is up
  • Internet address is 172.16.1.1/24, Area 0
  • Process ID 56, Router ID 1.1.1.1 , Network Type, BROADCAST, Cost 1

d. Ändra referensbandbredden på varje router till 1Gbs. Efter denna konfiguration, starta om OSPF med kommandot clear ip ospf process. Notera konsolmeddelandet efter att ha ställt in den nya referensbandbredden.

 • R1# configure terminal
 • R1(config)# router ospf 56
 • R1(config-router)# auto-cost reference-bandwith 1000
 • R1(config-router)# end
 • R1# telnet 10.53.0.2
  • Läsenord cisco och class
 • R2# configure terminal
 • R2(config)# router ospf 56
 • R2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • R2(config-router)# end
 • R2# exit
 • R1# show ip ospf interface
  • GigabitEthernet 0/0/0 is up, line protocol is up
  • Internet address is 172.16.1.1/24, Area 0
  • Process ID 56, Router ID 1.1.1.1 , Network Type, BROADCAST, Cost 10

Steg 2: Verifiera att OSPFv2-optimeringarna är på plats

a. Exekvera kommandot show ip ospf interface g0/0/1 på R1 och verifiera att interfacets prioriteten har ställts in på 50 och att tidsintervallerna är Hello 30, Dead 120, samt att standardnätverkstypen är Broadcast.

 • R1# show ip ospf interface g0/0/1

b. På R1, exekvera kommandot show ip route ospf för att verifiera att R2 G0/0/0-nätverket finns i routing-tabellen. Notera skillnaden i metric mellan detta utskrift och det tidigare utskriften.

 • R1# show ip route ospf
  • O          192.168.1.0 [110/11] via 10.53.0.2, 00:01:45, GigabitEthernet 0/0/1

c. På R2, exekvera kommandot show ip route ospf. Den enda OSPF-ruttinformationen bör vara default route som R1 distribuerar.

 • R2# show ip route ospf
  • 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  • O         172.16.1.0 [110/2] via 10.53.0.1, 00:06:49, GigabitEthernet 0/0/1
  • O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 10.53.0.1, 00:05:42, GigabitEthernet 0/0/1

d. Från den bärbara datorn, pinga webbservern igen. Det bör vara framgångsrik.
O 192.168.1.0/24 [110/11] via 10.53.0.2, 00:04:28, GigabitEthernet0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.53.0.1, 00:00:08, GigabitEthernet0/0/1
Fråga: Varför är OSPF-kostnaden för default route annorlunda än OSPF-kostnaden vid R1 för 192.168.1.0/24-nätverket?

Den underliggande orsaken till att OSPF-kostnaden för default routen skiljer sig från kostnaden för 192.168.1.0/24-nätverket vid R1 handlar om hur OSPF-kostnader beräknas och tilldelas. OSPF-kostnaden, som bestämmer den bästa vägen genom ett nätverk, baseras på bandbredden på de interface genom vilka paketen passerar. Default routen, som ofta har en administrativt angiven kostnad eller använder en default-metric när den sprids genom OSPF, kan ha en annan kostnad än nätverkssegmentet 192.168.1.0/24 beroende på konfigurationen. I detta fall, eftersom standardrouten är en extern typ 2-rutt (E2), kan den ha en standard eller konfigurerad kostnad som inte direkt relaterar till bandbredds metric för de interna OSPF-rutterna, vilket resulterar i olika OSPF-kostnader.