PT2: Single Area OSPFv2

I den här Packet Tracer laboration kommer vi att utforska hur man konfigurerar OSPF i en singel area i ett simulerat OSPF-nätverk enligt följande:

Nätverkstopologi

Adresserinstabell

 Device  Interface IP Address
P2P-1 S0/1/0 10.0.0.1/30
S0/1/1 10.0.0.9/30
S0/2/0 10.0.0.13/30
P2P-2 S0/1/0 10.0.0.2/30
S0/1/1 10.0.0.5/30
G0/0/0 192.168.1.1/24
G0/0/1 192.168.2.1/24
P2P-3 S0/1/0 10.0.0.6/30
S0/1/1 10.0.0.10/30
G0/0/0 192.168.3.1/28
BC-1 S0/1/0 10.0.0.14/30
S0/1/1 64.0.100.2/30
G0/0/0 10.0.1.1/29
BC-2 G0/0/0 192.168.4.1/30
G0/0/1 10.0.1.2/29
BC-3 G0/0/0 192.168.5.1/24
G0/0/1 10.0.1.3/29
Internet Server NIC 203.0.113.100/24
PC 1 NIC 192.168.1.10/24
Laptop 1 NIC 192.168.2.20/24
Workgroup Server NIC 192.168.3.14/28
PC 2 NIC 192.168.4.40/24
PC 3 NIC 192.168.5.50/24

Mål

Implementera OSPFv2 i singel area både i punkt-till-punkt och broadcast multiaccess-nätverk.

Bakgrund

Du hjälper en nätverksingenjör att testa en OSPF-implementation genom att bygga upp nätverket i labbet där du arbetar. Du har anslutit nätverksenheterna och konfigurerat interfacen och har anslutning inom de lokala LAN. Ditt jobb är att slutföra OSPF-konfigurationen enligt de krav som ingenjören har ställt.

Instruktioner

Använd informationen och kravlistan för att konfigurera test-nätverket. När uppgiften har slutförts framgångsrikt ska alla nätverksenheter kunna pinga internet-servern.

Specifikationskrav

 1. Använd process-ID 10 för OSPF-aktivering på alla routrar.
 2. Aktivera OSPF genom att använda network kommando och dess parametrar samt inversa nätmasker på routrarna i Headquarters-nätverket.
 3. Aktivera OSPF genom att konfigurera interfacen för nätverksenheterna i Data Service-nätverket, där det är nödvändigt.
 4. Konfigurera router-ID på routrar i multiaccess-nätverket enligt följande::
  • BC-1: 6.6.6.6
  • BC-2: 5.5.5.5
  • BC-3: 4.4.4.4
 5. Konfigurera OSPF så att routing-uppdateringar inte skickas till nätverk där de inte behövs.
 6. Konfigurera router BC-1 med högsta OSPF interface-prioritet så att den alltid kommer att vara den utsedda (designated) routern för multiaccess-nätverket.
 7. Konfigurera en default route till ISP-molnet med hjälp av kommando argumentet exit interface.
 8. Distribuera automatiskt default route till alla routrar i nätverket.
 9. Konfigurera OSPF-routrarna så att kostnaden för Gigabit Ethernet interface är 10 och för Fast Ethernet är 100.
 10. Konfigurera på routern P2P-1 OSPF-kostnads värdet för interfacet Serial0/1/1 till 50.
 11. Konfigurera hello- och dead-timer värdena på interfacen som ansluter P2P-1 och BC-1 till att vara dubbelt så stora som standard värdena.

Konfigureringar

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname P2P-1
 • P2P-1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • P2P-1(config-if)# no ip address
 • P2P-1(config-if)# duplex auto
 • P2P-1(config-if)# speed auto
 • P2P-1(config-if)# shutdown
 • P2P-1(config-if)#exit
 • P2P-1(config)#interface GigabitEthernet0/0/1
 • P2P-1(config-if)# no ip address
 • P2P-1(config-if)# duplex auto
 • P2P-1(config-if)# speed auto
 • P2P-1(config-if)# shutdown
 • P2P-1(config-if)# exit
 • P2P-1(config)# interface Serial0/1/0
 • P2P-1(config-if)# description DCE Connected to P2P-2
 • P2P-1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 • P2P-1(config-if)# clock rate 2000000
 • P2P-1(config-if)# no shutdown
 • P2P-1(config-if)# exit
 • P2P-1(config)# interface Serial0/1/1
 • P2P-1(config-if)# description DCE Connected to P2P-3
 • P2P-1(config-if)# ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
 • P2P-1(config-if)# clock rate 2000000
 • P2P-1(config-if)# no shutdown
 • P2P-1(config-if)# exit
 • P2P-1(config)#interface Serial0/2/0
 • P2P-1(config-if)# description Connected to BC-1
 • P2P-1(config-if)# ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
 • P2P-1(config-if)# no shutdown
 • P2P-1(config-if)# exit
 • P2P-1(config)# interface Serial0/2/1
 • P2P-1(config-if)# no ip address
 • P2P-1(config-if)# clock rate 2000000
 • P2P-1(config-if)# shutdown
 • P2P-1(config-if)# exit
 • P2P-1(config)# interface Vlan1
 • P2P-1(config-if)# no ip address
 • P2P-1(config-if)# shutdown
 • P2P-1(config-if)# exit
 • P2P-1(config)# router ospf 10
 • P2P-1(config-router)# log-adjacency-changes
 • P2P-1(config-router)#  end
 • P2P-1

 

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname P2P-2
 • P2P-2(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • P2P-2(config-if)# description Connected to PC 1
 • P2P-2(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 • P2P-2(config-if)# duplex auto
 • P2P-2(config-if)# speed auto
 • P2P-2(config-if)# no shutdown
 • P2P-2(config-if)# exit
 • P2P-2(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
 • P2P-2(config-if)# description Connected to Laptop 1
 • P2P-2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 • P2P-2(config-if)# duplex auto
 • P2P-2(config-if)# speed auto
 • P2P-2(config-if)# no shutdown
 • P2P-2(config-if)# exit
 • P2P-2(config)# interface Serial0/1/0
 • P2P-2(config-if)# description Connected to P2P-1
 • P2P-2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 • P2P-2(config-if)# no shutdown
 • P2P-2(config-if)# exit
 • P2P-2(config)# interface Serial0/1/1
 • P2P-2(config-if)# description Connected to P2P-3
 • P2P-2(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
 • P2P-2(config-if)# no shutdown
 • P2P-2(config-if)# exit
 • P2P-2(config)# interface Vlan1
 • P2P-2(config-if)# no ip address
 • P2P-2(config-if)# shutdown
 • P2P-2(config-if)# end
 • P2P-2#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname P2P-3
 • P2P-3(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • P2P-3(config-if)# description Connected to Workgroup Server
 • P2P-3(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.240
 • P2P-3(config-if)# duplex auto
 • P2P-3(config-if)# speed auto
 • P2P-3(config-if)# no shutdown
 • P2P-3(config-if)# exit
 • P2P-3(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
 • P2P-3(config-if)# no ip address
 • P2P-3(config-if)# duplex auto
 • P2P-3(config-if)# speed auto
 • P2P-3(config-if)# shutdown
 • P2P-3(config-if)# exit
 • P2P-3(config)# interface Serial0/1/0
 • P2P-3(config-if)# description DCE Connected to P2P-2
 • P2P-3(config-if)# ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
 • P2P-3(config-if)# clock rate 2000000
 • P2P-3(config-if)# no shutdown
 • P2P-3(config-if)# exit
 • P2P-3(config)# interface Serial0/1/1
 • P2P-3(config-if)# description Connected to P2P-1
 • P2P-3(config-if)# ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
 • P2P-3(config-if)# no shutdown
 • P2P-3(config-if)# exit
 • P2P-3(config)# interface Vlan1
 • P2P-3(config-if)# no ip address
 • P2P-3(config-if)# shutdown
 • P2P-3(config-if)# end
 • P2P-3#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname BC-1
 • BC-1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • BC-1(config-if)# description Connected to Multiaccess network
 • BC-1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.248
 • BC-1(config-if)# duplex auto
 • BC-1(config-if)# speed auto
 • BC-1(config-if)# no shutdown
 • BC-1(config-if)# exit
 • BC-1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
 • BC-1(config-if)# no ip address
 • BC-1(config-if)# duplex auto
 • BC-1(config-if)# speed auto
 • BC-1(config-if)# shutdown
 • BC-1(config-if)# exit
 • BC-1(config)# interface Serial0/1/0
 • BC-1(config-if)# description DCE Connected to P2P-1
 • BC-1(config-if)# ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
 • BC-1(config-if)# clock rate 2000000
 • BC-1(config-if)# no shutdown
 • BC-1(config-if)# exit
 • BC-1(config)# interface Serial0/1/1
 • BC-1(config-if)# description Connected to ISP
 • BC-1(config-if)# ip address 64.0.100.2 255.255.255.252
 • BC-1(config-if)# no shutdown
 • BC-1(config-if)# exit
 • BC-1(config)# interface Vlan1
 • BC-1(config-if)# no ip address
 • BC-1(config-if)# shutdown
 • BC-1(config-if)# end
 • BC-1#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname BC-2
 • BC-2(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • BC-2(config-if)# description Connected to PC 2
 • BC-2(config-if)# ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 • BC-2(config-if)# duplex auto
 • BC-2(config-if)# speed auto
 • BC-2(config-if)# no shutdown
 • BC-2(config-if)# exit
 • BC-2(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
 • BC-2(config-if)# description Connected to Multiaccess network
 • BC-2(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.248
 • BC-2(config-if)# duplex auto
 • BC-2(config-if)# speed auto
 • BC-2(config-if)# no shutdown
 • BC-2(config-if)# exit
 • BC-2(config)# interface Serial0/1/0
 • BC-2(config-if)# no ip address
 • BC-2(config-if)# clock rate 2000000
 • BC-2(config-if)# shutdown
 • BC-2(config-if)# exit
 • BC-2(config)# interface Serial0/1/1
 • BC-2(config-if)# no ip address
 • BC-2(config-if)# clock rate 2000000
 • BC-2(config-if)# shutdown
 • BC-2(config-if)# exit
 • BC-2(config)# interface Vlan1
 • BC-2(config-if)# no ip address
 • BC-2(config-if)# shutdown
 • BC-2(config-if)# end
 • BC-2#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname BC-3
 • BC-3(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • BC-3(config-if)# Description Connected to PC 3
 • BC-3(config-if)# ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 • BC-3(config-if)# duplex auto
 • BC-3(config-if)# speed auto
 • BC-3(config-if)# no shutdown
 • BC-3(config-if)# exit
 • BC-3(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
 • BC-3(config-if)# description Connected to Multiaccess network
 • BC-3(config-if)# ip address 10.0.1.3 255.255.255.248
 • BC-3(config-if)# duplex auto
 • BC-3(config-if)# speed auto
 • BC-3(config-if)# no shutdown
 • BC-3(config-if)# exit
 • BC-3(config)# interface Serial0/1/0
 • BC-3(config-if)# no ip address
 • BC-3(config-if)# clock rate 2000000
 • BC-3(config-if)# shutdown
 • BC-3(config-if)# exit
 • BC-3(config)# interface Serial0/1/1
 • BC-3(config-if)# no ip address
 • BC-3(config-if)# clock rate 2000000
 • BC-3(config-if)# shutdown
 • BC-3(config-if)# exit
 • BC-3(config)# interface Vlan1
 • BC-3(config-if)# no ip address
 • BC-3(config-if)# shutdown
 • BC-3(config-if)# end
 • BC-3#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname ISP
 • ISP(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
 • ISP(config-if)# description Connected to Internet Server
 • ISP(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
 • ISP(config-if)# duplex auto
 • ISP(config-if)# speed auto
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
 • ISP(config-if)# no ip address
 • ISP(config-if)# duplex auto
 • ISP(config-if)# speed auto
 • ISP(config-if)# shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Serial0/1/0
 • ISP(config-if)# description DCE Connected to BC-1
 • ISP(config-if)# ip address 64.0.100.1 255.255.255.252
 • ISP(config-if)# clock rate 2000000
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Serial0/1/1
 • ISP(config-if)# no ip address
 • ISP(config-if)# clock rate 2000000
 • ISP(config-if)# shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Vlan1
 • ISP(config-if)# no ip address
 • ISP(config-if)# shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
 • ISP(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
 • ISP(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.240 Serial0/1/0
 • ISP(config)# ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
 • ISP(config)# ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
 • ISP(config)# ip route 10.0.1.0 255.255.255.248 Serial0/1/0
 • ISP(config)# ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
 • ISP(config)# end
 • ISP#

Använd process-ID 10 för OSPF-aktivering på alla routrar.

 • Aktivera OSPF genom att använda network kommando och dess parametrar samt inversa nätmasker på routrarna i Headquarters-nätverket.
 • P2P-1(config)# router ospf 10
 • P2P-1(config-router)# network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
 • P2P-1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 • P2P-1(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 • P2P-2(config)# router ospf 10
 • P2P-2(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
 • P2P-2(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 • P2P-2(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 • P2P-2(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
 • P2P-3(config)# router ospf 10
 • P2P-3(config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
 • P2P-3(config-router)# network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
 • P2P-3(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
 • Aktivera OSPF genom att konfigurera interfacen för nätverksenheterna i Data Service-nätverket, där det är nödvändigt.
 • BC-1# show ip interface brief
  • GigabitEthernet0/0/0   10.0.1.1
  • GigabitEthernet0/0/1    unassigned
  • Serial0/1/0                       10.0.0.14
  • Serial0/1/1                       64.0.100.2
 • BC-1# configure terminal
 • BC-1(config)# interface Gig0/0/0
 • BC-1(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-1(config-if)# interface s0/1/0
 • BC-1(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-1(config-if)# interface s0/1/1
 • BC-1(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-1(config-if)#
 • BC-2# show ip interface brief
  • GigabitEthernet0/0/0   192.168.4.1
  • GigabitEthernet0/0/1    10.0.1.2
 • BC-2# configure terminal
 • BC-2(config)# interface Gig0/0/0
 • BC-2(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-2(config-if)# interface Gig0/0/1
 • BC-2(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-2(config-if)#
 • BC-3# show ip interface brief
  • GigabitEthernet0/0/0   192.168.5.1
  • GigabitEthernet0/0/1    10.0.1.3
 • BC-3# configure terminal
 • BC-3(config)# interface Gig0/0/0
 • BC-3(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-3(config-if)# interface Gig0/0/1
 • BC-3(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • BC-3(config-if)#
 • Konfigurera router-ID på routrar i multiaccess-nätverket enligt följande:
  • BC-1: 6.6.6.6
  • BC-2: 5.5.5.5
  • BC-3: 4.4.4.4
 • BC-1(config)# router ospf 10 area 0
 • BC-1(config-router)# router-id 6.6.6.6
 • BC-1(config-router)#
 • BC-2(config)# router ospf 10 area 0
 • BC-2(config-router)# router-id 5.5.5.5
 • BC-2(config-router)#
 • BC-3(config)# router ospf 10 area 0
 • BC-3(config-router)# router-id 4.4.4.4
 • BC-3(config-router)#
 • Konfigurera OSPF så att routing-uppdateringar inte skickas till nätverk där de inte behövs.
 • P2P-2(config-router)# passive-interface Gig0/0/0
 • P2P-2(config-router)# passive-interface Gig0/0/1
 • P2P-3(config-router)# passive-interface Gig0/0/0
 • BC-2(config-router)# passive-interface Gig0/0/0
 • BC-3(config-router)# passive-interface Gig0/0/0
 • BC-1(config-router)# passive-interface s0/1/1
 • Konfigurera router BC-1 med högsta OSPF interface-prioritet så att den alltid kommer att vara den utsedda (designated) routern för multiaccess-nätverket.
 • BC-1(config)# interface Gig0/0/0
 • BC-1(config-if)# ip ospf priority 255
 • BC-1(config-if)# end
 • BC-1# clear ip ospf process
  • Reset ALL OSPF processess? [no]: yes
 • BC-2# clear ip ospf process
  • Reset ALL OSPF processess? [no]: yes
 • BC-3# clear ip ospf process
  • Reset ALL OSPF processess? [no]: yes
 • Verifiera att BC-1 är nu DR
 • BC-1# show ip ospf interface Gig0/0/0
 • Konfigurera en default route till ISP-molnet med hjälp av kommando argumentet exit interface.
 • BC-1# configure terminal
 • BC-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/1
 • Distribuera automatiskt default route till alla routrar i nätverket.
 • BC-1(config)# router ospf 10 
 • BC-1(config-router)# default-information originate
 • Verifiera distributionen
 • P2P-2# show ip route ospf
 • Konfigurera OSPF-routrarna så att kostnaden för Gigabit Ethernet interface är 10 och för Fast Ethernet är 100.
 • P2P-2# show ip ospf interface
  • Serial 0/1/0 is up, line protocol is up
  • Internet address is 10.0.0.2/30, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 192.168.2.1, Network type POINT_TO_POINT, Cost: 64
  • GigabitEthernet 0/0/1 is up, protocol is up
  • Internet address is 192.168.2.1/24, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 192.168.2.1 Network Type Broadcast, Cost 1
 • P2P-2# configure terminal
 • P2P-2(config)# router ospf 10
 • P2P-2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
 • P2P-2(config-router)# end
 • P2P-2# show ip ospf interface
  • Serial 0/1/0 is up, line protocol is up
  • Internet address is 10.0.0.2/30, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 192.168.2.1, Network type POINT_TO_POINT, Cost: 6476
  • GigabitEthernet 0/0/1 is up, protocol is up
  • Internet address is 192.168.2.1/24, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 192.168.2.1 Network Type Broadcast, Cost 10
  • Obs: Kostnaden borde vara 100 (fel i PT?)
 • P2P-2# configure terminal
 • P2P-2(config)# router ospf 10
 • P2P-2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • P2P-2(config-router)# end
 • P2P-2# show ip ospf interface
  • Serial 0/1/0 is up, line protocol is up
  • Internet address is 10.0.0.2/30, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 192.168.2.1, Network type POINT_TO_POINT, Cost: 1
  • GigabitEthernet 0/0/1 is up, protocol is up
  • Internet address is 192.168.2.1/24, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 192.168.2.1 Network Type Broadcast, Cost 1
  • Obs: Kostnaden borde vara 100 (fel i PT? nu går resultat i procent från 68 till 70)
 • P2P-2#
 • P2P-3> enable
 • P2P-3# configure terminal
 • P2P-3(config)# router ospf 10
 • P2P-3(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • P2P-3(config-router)# end
 • P2P-3#
 • P2P-1> enable
 • P2P-1# configure terminal
 • P2P-1(config)# router ospf 10
 • P2P-1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • P2P-1(config-router)# end
 • P2P-1#
 • BC-2> enable
 • BC-2> configure terminal
 • BC-2>(config)# router ospf 10
 • BC-2>(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • BC-2>(config-router)# end
 • BC-2>#
 • BC-3> enable
 • BC-3> configure terminal
 • BC-3>(config)# router ospf 10
 • BC-3>(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • BC-3>(config-router)# end
 • BC-3>#
 • BC-1> enable
 • BC-1> configure terminal
 • BC-1>(config)# router ospf 10
 • BC-1>(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
 • BC-1>(config-router)# end
 • BC-1>#
 • Konfigurera på routern P2P-1 OSPF-kostnads värdet för interfacet Serial0/1/1 till 50.
 • P2P-2# configure terminal
 • P2P-2(config)# interface s0/1/1
 • P2P-2(config-if)# ip ospf cost 50
 • P2P-2(config-if)# end
 • P2P-2#
 • Konfigurera hello- och dead-timer värdena på interfacen som ansluter P2P-1 och BC-1 till att vara dubbelt så stora som standard värdena.
 • P2P-2# show ip ospf interface s0/2/0
  • Serial 0/2/0 is up, line protocol is up
  • Internet address is 10.0.0.13/30, Area 0
  • Process ID 10, Router ID 10.0.0.13, Network type POINT_TO_POINT, Cost: 647
  • Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  • Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 • P2P-2# configure terminal
 • P2P-2(config)# interface s0/2/0
 • P2P-2(config-if)# ip ospf hello-intervall 20
 • P2P-2(config-if)# ip ospf hello-intervall 80
 • P2P-2(config-if)# end
 • P2P-2#
 • BC-1# configure terminal
 • BC-1(config)# interface s0/2/0
 • BC-1(config-if)# ip ospf hello-intervall 20
 • BC-1(config-if)# ip ospf hello-intervall 80
 • BC-1(config-if)# end
 • BC-1#