Default route propagering

Dina nätverksanvändare kommer behöva skicka paket utanför ditt nätverk till icke-OSPF-nätverk, såsom internet. Det är här du behöver ha en ”default route” som de kan använda. En default route definierar en rutt som används av en nätverksenhet för att vidarebefordra all trafik som inte har en specifik ruttmatchning i dess routing-tabell. I topologin i figuren är R2 ansluten till internet och bör sprida en default route till R1 och R3. Routern som är ansluten till internet kallas ibland ”edge router” eller gateway. I OSPF-terminologi kallas routern som är belägen mellan ett OSPF-routing-domän och ett icke-OSPF-nätverk för ”autonomous system boundary router” (ASBR).

För att R2 ska kunna nå internet behövs en statisk default route till tjänsteleverantören.

Observera: I det här exemplet används ett loopback-interface med IPv4-adressen 64.100.0.1 för att simulera anslutningen till tjänsteleverantören.

För att propagera en default route måste ”edge router” (R2) konfigureras med följande:

 • En statisk default route med hjälp av kommandot ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [nästa-hop-adress | exit-intf].
 • Konfigurationskommandot default-information originate router. Detta instruerar R2 att vara källan till default route informationen och sprida den rutten i OSPF-uppdateringar.

I följande exempel konfigureras R2 med ett loopback interface för att simulera en anslutning till internet. Sedan konfigureras och propageras den default route till alla andra OSPF-router i routing-domänen.

Observera: När du konfigurerar statiska rutter är bästa praxis att använda nästa-hoppets IP-adress. Men när man simulerar en anslutning till internet finns ingen nästa-hoppets IP-adress. Därför använder vi argumentet exit-intf.

 • R2(config)# interface lo1
 • R2(config-if)# ip address 64.100.0.1 255.255.255.252
 • R2(config-if)# exit
 • R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
 • %Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
 • R2(config)# router ospf 10
 • R2(config-router)# default-information originate
 • R2(config-router)# end
 • R2#

Verifiering av den propagerade default route

Du kan verifiera default route inställningarna på R2 med hjälp av kommandot show ip route. Du kan också kontrollera att R1 och R3 har mottagit en default route.

Observera att ruttkällan på R1 och R3 är O*E2, vilket innebär att den har lärt sig med hjälp av OSPFv2. Asterisken identifierar detta som en bra kandidat för default route. Beteckningen E2 identifierar den som en extern rutt. Betydelsen av E1 och E2 ligger utanför omfånget för den här kursen.

Routing-tabeller för R2, R1 och R3