Ackumulerade kostnader

Kostnaden för en OSPF-rutt är det ackumulerat värdet från en router till destinationsnätverket. Förutsatt att kommandot auto-cost reference-bandwidth 10000 har konfigurerats på alla tre routrar är kostnaden för länkarna mellan varje router nu 10. Loopback-interfacet har en standardkostnad på 1, som visas i figuren.

Därför kan vi beräkna kostnaden för varje router att nå varje nätverk. Till exempel är den totala kostnaden för R1 att nå nätverket 10.10.2.0/24 11. Detta beror på att länken till R2 har en kostnad på 10 och standardkostnaden för loopback är 1. 10 + 1 = 11.

Routing-tabellen för R1 i figuren bekräftar att metric för att nå R2 LAN är en kostnad på 11.

Manuellt inställa OSPF-kostnadsvärde

OSPF-kostnadsvärden kan manipuleras för att påverka vilken väg som väljs av OSPF. Till exempel, i den nuvarande konfigurationen utför R1 en lastbalansering till nätverket 10.1.1.8/30 över två rutter, där en del av nätverkstrafiken skickas till R2 och den andra delen till R3. Detta återspeglas i routing-tabellen.

Obs: Att ändra kostnaden för en länk kan medföra oönskade konsekvenser. Därför bör justering av interfacekostnadsvärden endast konfigureras när utfallet är fullt förstått.

Varför datatrafiken just genom R2?

 • Administratören kan ha valt att leda trafiken genom R2 och använda R3 som en reservväg om länken mellan R1 och R2 skulle gå ner.
 • En annan anledning till att ändra kostnadsvärdet är att andra leverantörer kan beräkna OSPF på ett annat sätt. Genom att manipulera kostnadsvärdet kan administratören se till att ruttens kostnader som delas mellan OSPF-multileverantörsroutrar återspeglas korrekt i routing-tabeller.

För att ändra kostnadsvärdet som rapporteras av den lokala OSPF-routern till andra OSPF-routrar, använd interfacekonfigurationskommandot ip ospf cost value. I figuren behöver vi ändra kostnaden för loopback-interfacet till 10 för att simulera Gigabit Ethernet-hastigheter. Dessutom kommer vi att ändra kostnaden för länken mellan R2 och R3 till 30 så att denna länk används som en reserv länk.

 • R1(config)# interface g0/0/1
 • R1(config-if)# ip ospf cost 30
 • R1(config-if)# interface lo0
 • R1(config-if)# ip ospf cost 10
 • R1(config-if)# end
 • R1#

Efter att ha konfigurerat om OSPF-kostnader för R2 och R3 för att matcha topologin i ovanstående figur, skulle OSPF-rutterna för R1 ha följande kostnadsvärden. Observera att R1 inte längre belastningsbalanserar till nätverket 10.1.1.8/30. Faktum är att alla rutter går genom R2 via 10.1.1.6, som önskat av nätverksadministratören.

Observera: Även om användning av kommandot ip ospf cost rekommenderas för att manipulera OSPF-kostnadsvärdena kan en administratör också göra detta genom att använda kommandot interface konfiguration bandwidth kbps. Det skulle emellertid endast fungera om alla routrar är Cisco-routrar.

Testa felövergång till reservvägen

Vad händer om länken mellan R1 och R2 går ner? Det kan vi simulera genom att stänga av interfacet Gigabit Ethernet 0/0/0 och verifiera att routing-tabellen uppdateras för att använda R3 som nästa hopp-router. Observera att R1 nu kan nå nätverket 10.1.1.4/30 via 10.1.1.13 det vill säga genom R3 med ett kostnadsvärde på 50.

 • R1(config)# interface g0/0/0
 • R1(config-if)# shutdown
 • *Jun 7 03:41:34.866: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN,
 • Neighbor Down: Interface down or detached
 • *Jun 7 03:41:36.865: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to administratively down
 • *Jun 7 03:41:37.865: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to down
 • R1(config-if)# end