Tillämpning av ACL

Det finns en begränsning på antalet ACL:er som kan tillämpas på ett router-interface. Till exempel kan ett dual-stack (dvs. både IPv4 och IPv6) router-interface ha upp till fyra ACL:er applicerade, som visas i figuren.

Specifikt kan ett router-interface ha:

  • en utgående IPv4 ACL och en inkommande IPv4 ACL
  • en inkommande IPv6 ACL och en utgående IPv6 ACL

Anta att R1 har två dual-stack interface som kräver inkommande och utgående IPv4- och IPv6-ACL:er applicerade. Som visas i figuren, kunde R1 ha upp till 8 ACL:er konfigurerade och applicerade på interfacen. Varje interface skulle ha fyra ACL:er; två ACL:er för IPv4 och två ACL:er för IPv6. För varje protokoll finns en ACL för inkommande trafik och en för utgående trafik.

Notera: ACL:er behöver inte konfigureras i båda riktningarna. Antalet ACL:er och deras riktning som appliceras på interfacet kommer att bero på organisationens säkerhetspolicy.

Rekommenderade ACL konfigurationer

Användning av ACL:er kräver uppmärksamhet på detaljer och stor försiktighet. Misstag kan bli kostsamma i form av driftstopp, felsökningsinsatser och dålig nätverksservice. Grundläggande planering krävs innan man konfigurerar en ACL.

Tabellen presenterar riktlinjer som utgör grunden för en bästa praxislista för ACL:er.

Rekommendationer Fördelar
ACL baseras på organisations säkerhetspolicyer. Detta säkerställer att du implementerar organisationens säkerhetsriktlinjer.
Skriv ned vad du vill att ACL ska göra. Detta hjälper dig att undvika oönskade resultat att oavsiktligt skapa potentiella åtkomstproblem.
Använd en textredigerare för att skapa, redigera och spara alla dina ACL Detta hjälper dig att skapa ett bibliotek med återanvändbara ACL.
Dokumentera dina ACL med hjälp av remark kommandot. Detta hjälper dig (och andra) att förstå syftet med en ACE.
Testa dina ACL på ett utvecklingsnätverk innan du implementerar dem på ett produktionsnätverk. Detta hjälper dig att undvika kostsamma fel.