ip ospf priority

I detta avsnitt kommer vi att utforska hur kommandot ”ip ospf priority” kan användas för att påverka valet av Designated Router (DR) och Backup Designated Router (BDR) i ett OSPF-nätverk. Vi kommer också att diskutera vilka överväganden som är viktiga att ta hänsyn till vid denna konfiguration.

Som tidigare nämnts, om interfacens prioriteringar är lika på alla routrar, väljs den router med högsta router-ID som Designated Router (DR). Det är möjligt att manipulera valet av DR/BDR genom att konfigurera router-ID. Dock fungerar detta endast om det finns en strikt plan för att ställa in router-ID på alla routrar. Att konfigurera router-ID kan vara fördelaktigt för att styra valet av DR/BDR, men i stora nätverk kan det vara en komplicerad uppgift.

Istället för att förlita sig på router-ID är det mer fördelaktigt att styra valet av DR/BDR genom att konfigurera interface-prioriteter. Detta tillvägagångssätt möjliggör också för en router att fungera som DR i ett nätverk och som DROTHER i ett annat. För att ställa in prioriteringen för ett interface använder du kommandot ”ip ospf priority”, där värdet kan vara mellan 0 och 255. Ett värde på 0 utesluter routern från att delta i valet av DR/BDR, medan ett värde från 1 till 255 på interfacet ökar sannolikheten för att routern väljs som DR eller BDR.

Konfigurera OSPF-prioritet

I topologin kommer kommandot ip ospf priority att användas för att ändra DR och BDR enligt följande:

 • R1 ska vara DR och kommer att konfigureras med en prioritet på 255.
  • R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
  • R1(config-if)# ip ospf priority 255
  • R1(config-if)# end
  • R1#
 • R2 ska vara BDR och kommer att lämnas med standardprioriteten 1.
 • R3 bör aldrig vara en DR eller BDR och kommer att konfigureras med en prioritet på 0.
  • R3(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
  • R3(config-if)# ip ospf priority 0
  • R3(config-if)# end
  • R3#

För att säkerställa att de nya konfigurationerna ska gälla måste först den befintliga valprocessen raderas så att en ny process kan starta från början, där de inställda prioriteterna kommer att påverka valet av Designated Router (DR) och Backup Designated Router (BDR).

I följande exempel visas hur OSPF-processen rensas på R1. Kommandot clear ip ospf process måste också köras på R2 och R3. Observera OSPF-statusinformationen som genereras.

 • R1# clear ip ospf process
  • Reset ALL OSPF processes? [no]: y
 • R1#
  • *Jun 5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
  • *Jun 5 03:47:41.563: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
  • *Jun 5 03:47:41.569: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
  • *Jun 5 03:47:41.569: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
 • R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
  • GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  • Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Interface Enable
  • Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  • Topology-MTID  Cost  Disabled  Shutdown Topology Name
  •         0                   1          no             no                 Base
  • Enabled by interface config, including secondary ip addresses
  • Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 255
  • Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1
  • Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 192.168.1.2
  • (output omitted) . . . .
 • R1#

Observera att R1 har blivit DR med en prioritet på 255!