Intervall för Hello-paket

Som visas i figuren, sänds OSPFv2 Hello-paket till multicast-adressen 224.0.0.5 (alla OSPF-routrar) var 10:e sekund. Detta är standardvärdet för timer på multiaccess- och punkt-till-punkt-nätverk.

Observera: Hello-paket skickas inte på de simulerade LAN-interfacen eftersom dessa interface sattes som passiva genom att använda konfigurationskommandot router passive-interface.

Dead intervall

Dead-intervallen är den period som routern väntar på att ta emot ett Hello-paket innan den förklarar grannen som nere. Om Dead-intervallen löper ut innan router erhåller ett Hello-paket, tar OSPF bort den grannen från sin länkstatusdatabas (LSDB). Då sänder Routern LSDB med information om grannen som är nere, det görs genom alla OSPF-aktiverade interface. Cisco använder som standard 4 gånger Hello-intervallet. Detta är 40 sekunder på multiaccess- och punkt-till-punkt nätverk.

Observera: På ”non-broadcast multiaccess” (NBMA) nätverk är standard Hello-intervallet 30 sekunder och standard Dead-intervallet är 120 sekunder. NBMA-nätverk tas inte upp i denna kurs.

Verifiering av Hello- och Dead-intervaller

OSPF Hello- och Dead-intervaller är konfigurerbara per interface. OSPF-intervallen måste matcha, annars uppstår ingen förbindelse mellan routrarna. För att verifiera de för närvarande konfigurerade OSPFv2-interfacets intervaller, använd kommandot show ip ospf interface, enligt exemplet. På Gigabit Ethernet 0/0/0 är Hello-intervallet och Dead-intervallet inställt på standardvärdena 10 sekunder respektive 40 sekunder.

Använd kommandot show ip ospf neighbor för att se Dead Time nedräkning från 40 sekunder, enligt exemplet nedan. Som standard uppdateras detta värde varje 10 sekunder när R1 tar emot ett Hello-paket från grannen.

Ändring av OSPFv2-intervall

Det kan vara önskvärt att ändra OSPF-timers så att routrarna upptäcker fel i nätverket på kortare tid. Detta ökar trafiken, men ibland är behovet av snabb konvergens viktigare än den extra trafik det skapar.

Observera: Standard-Hello- och Dead-intervallen är baserade på bästa praxis och bör endast ändras i sällsynta situationer.

OSPFv2 Hello- och Dead-intervaller kan ändras manuellt med följande kommandon i interfacets konfigurationsläge:

Router(config-if)# ip ospf hello-interval seconds
Router(config-if)# ip ospf dead-interval seconds

Använd kommandona no ip ospf hello-interval och no ip ospf dead-interval för att återställa intervallen till sina standardvärden.

I exemplet ändras Hello-intervallet för länken mellan R1 och R2 till 5 sekunder. Omedelbart efter att Hello-intervallet ändrats, modifierar Cisco IOS automatiskt Dead-intervallet till fyra gånger Hello-intervallet. Detta kan du själv ställa in det nya dead-intervallet manuellt, som visas här nedan:

Som framgår av det markerade meddelandet, när Dead-timern på R1 löper ut förlorar R1 och R2 sin anslutning. Detta beror på att R1 och R2 måste konfigureras med samma Hello-intervall. Detta bekräftas genom att använda kommandot show ip ospf neighbor på R1. Observera att den enda listade grannen är router 3.3.3.3 (R3) och att R1 inte längre har OSPF-anslutning med grannen 2.2.2.2 (R2).

För att återställa OSPF-anslutningen mellan R1 och R2 ändras Hello-intervallet för R2:s Gigabit Ethernet 0/0/0-interfacet till 5 sekunder, vilket visas i följande exempel. Nästan omedelbart visar IOS ett meddelande om att OSPF-anslutningen har upprättats med ett tillstånd av FULL. Interfacets intervaller verifieras med kommandot show ip ospf interface. Observera att Hello-tiden är 5 sekunder och att Dead-timern automatiskt ställs in till 20 sekunder istället för det standardvärde på 40 sekunder.