Punkt-till-Punkt nätverk

Som standard väljer Cisco-router DR och BDR på Ethernet-interface, även om det bara finns en annan enhet på länken. Du kan verifiera detta med kommandot show ip ospf interface, som visas i exemplet för G0/0/0 på R1. Figuren har anpassats så att den visar relevanta delar markerade i orange.

R1 är BDR och R2 är DR. DR/BDR-valprocessen är onödig eftersom det bara kan finnas två routrar på punkt-till-punktnätverket mellan R1 och R2. Observera i utdata att routern har utsett nätverkstypen som BROADCAST. För att ändra detta till ett punkt-till-punkt nätverk, använd kommandot ip ospf network point-to-point i interfacekonfigurationsläget på alla interface där du vill inaktivera DR/BDR-valprocessen. Exemplet nedan visar denna konfiguration för R1. OSPF-grannskap förbindelser kommer att gå ner under några millisekunder.

 • R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
 • R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
 • *Jun 6 00:44:05.208: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from FULL to DOWN,
 • Neighbor Down: Interface down or detached
 • *Jun 6 00:44:05.211: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
 • R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
 • R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
 • *Jun 6 00:44:45.532: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
 • *Jun 6 00:44:45.535: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
 • R1(config-if)# end
 • R1# show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0
 • GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 • Internet Address 10.1.1.5/30, Area 0, Attached via Interface Enable
 • Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
 • Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
 •           0                1        no             no                Base
 • Enabled by interface config, including secondary ip addresses
 • Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
 • Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 • Omitted output . . . . . . .
 • Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
 •      Adjacent with neighbor 2.2.2.2
 • Suppress hello for 0 neighbor(s)
 • R1#

Märk att interfacet Gigabit Ethernet 0/0/0 nu listar nätverkstypen som POINT_TO_POINT och att det inte finns någon DR eller BDR på länken.

Loopback och punkt-till-punktnätverk

Vi använder loopbacks för att tillhandahålla ytterligare interface för olika ändamål. I det här fallet använder vi loopbacks för att simulera fler nätverk än vad utrustningen kan stödja. Som standard annonseras loopback-interface som /32-värden för nätverksenhetens rutt. Till exempel skulle R1 annonsera nätverket 10.10.1.0/24 som 10.10.1.1/32 till R2 och R3.

 • R2# show ip route | include 10.10.1
 • O 10.10.1.1/32 [110/2] via 10.1.1.5, 00:03:05, GigabitEthernet0/0/0

För att simulera ett verkligt LAN är Loopback 0-interfacet konfigurerat som ett punkt-till-punkt nätverk så att R1 kan annonsera hela nätverket 10.10.1.0/24 till R2 och R3.

 • R1(config-if)# interface Loopback 0
 • R1(config-if)# ip ospf network point-to-point

Nu mottar R2 den mer exakta, simulerade LAN-nätverksadressen 10.10.1.0/24.

 • R2# show ip route | include 10.10.1
 • O 10.10.1.0/24 [110/2] via 10.1.1.5, 00:00:30, GigabitEthernet0/0/0