OSPF statusar

Nu när du känner till OSPF-länkstatuspaket förklarar detta avsnitt hur dessa paket fungerar med OSPF-aktiverade routrar. När en OSPF-router först ansluts till ett nätverk försöker den:

 • Skapa grannskap med andra anslutna routrar (grannar, neighbors)
 • Utbyta routing-information
 • Beräkna de bästa rutter
 • Nå konvergens

Tabellen detaljerar de statusar OSPF går igenom medan den försöker nå konvergens:

Nr. Status Beskrivning
1  Down
 •  Inga Hello-paket mottagna.
 • Routern skickar Hello-paket.
 • Övergång till Init state status
2   Init
 • Hello-paket tas emot från grannen (neighbor).
 • Dessa innehåller Routerns ID från den sändande routern.
 • Övergång till Two-Way status.
3  Two-Way
 • I denna status är kommunikationen mellan de två routrarna dubbelriktad.
 • På fleraccesslänkar väljer routerna en DR och en BDR.
 • Övergång till ExStart status.
4  ExStart
 • På punkt-till-punkt nätverk bestämmer de två routerna vilken router som ska inleda utbyte av DBD-paket och bestämmer det initiala sekvensnumret för DBD-paketet.
5  Exchange 
 • Routrar utbyter DBD-paket.
 • Om ytterligare routerinformation krävs sker en övergång till Loading status, annars övergång till Full status.
6  Loading
 • LSR och LSU används för att få ytterligare ruttinformation.
 • Rutter bearbetas med SPF-algoritmen.
7  Full
 • Routerns länkstatusdatabas är fullständigt synkroniserad. Router har konvergerat Link-state databas.