OSPF pakettyper

OSPF använder olika länkstatuspaket (LSP) för att upprätta och underhålla routing-databaserna. Dessa LSP är de verktyg som OSPF använder för att hjälpa till att bestämma den snabbaste tillgängliga rutten för ett paket. Genom att skapa och underhålla grannskapsrelationer mellan routrarna samt utbyta routing-uppdateringar, spelar varje paket en avgörande roll i OSPF routing-processen. Här nedan specificeras varje paket:

 • Typ 1: Hello-paket – Används för att etablera och upprätthålla grannskapsrelationer med andra OSPF-routrar.
 • Typ 2: Database Description (DBD)-paket – Innehåller en förkortad lista över sändande routerns LSDB och används av mottagande routrar för att kontrollera mot den lokala LSDB. Denna databasen måste vara identisk på alla länkstatusroutrar inom ett område för att konstruera ett korrekt SPF-träd.
 • Typ 3: Link-State Request (LSR)-paket – Mottagande routrar kan då begära mer information om varje post i DBD genom att skicka en LSR.
 • Typ 4: Link-State Update (LSU)-paket – Används för att svara på LSR-paket och att meddela ny information. LSU-paketen innehåller flera olika typer av LSA.
 • Typ 5: Link-State Acknowledgment (LSAck)-paket – När en LSU tas emot, skickar routern en LSAck för att bekräfta mottagandet av LSU-paketet. Datafältet för LSAck är tomt.

Tabellen sammanfattar de fem olika typerna av LSP-paket som används av OSPFv2. OSPFv3 har liknande pakettyper.

Typ Paketnamn Beskrivning
1  Hello  Upptäcker grannar och bygger samarbete med dem
2  Database Description (DBD)  Kontrollerar synkroniseringen av databasen mellan routrar
3  Link-State Request (LSR)  Begär specifika länkstatusposter från router till router
4  Link-State Update (LSU)  Skickar specifikt begärda länkstatusposter
5 Link-State Acknowledgment (LSAck)  Bekräftar de andra pakettyperna

Uppdateringar av länkstatus – LSU

 • Routrar utbyter initialt Typ 2 DBD-paket, vilket är en förkortad lista över LSDB för den sändande routern. Det används av mottagande routrar för att jämföra med den lokala LSDB.
 • Ett Typ 3 LSR-paket används av mottagande routrar för att begära mer information om en post i DBD-paketet.
 • Typ 4 LSU-paket används för att svara på ett LSR-paket.
 • Ett Typ 5 LSAck-paket används för att bekräfta mottagandet av ett Typ 4 LSU.

LSU används också för att vidarebefordra OSPF routing-uppdateringar, såsom länkförändringar. Specifikt kan ett LSU-paket innehålla 11 olika typer av OSPFv2-LSA, varav några av de vanligare visas i figuren (pekas med nedåtpilen). OSPFv3 har döpt om flera av dessa LSA och innehåller också två ytterligare LSA.

Sammanfattat:

 • En LSU kan innehålla en eller flera LSA.
 • En LSA innehåller rutt-information för destinationsnätverk

Obs: Skillnaden mellan termerna LSU och LSA kan ibland vara förvirrande eftersom dessa termer ofta används omväxlande. Dock innehåller en LSU en eller flera LSA.

Hello paket

OSPF typ 1-paketet är Hello-paket. Hello-paketet används för att göra följande:

 • Detektera OSPF-grannar och etablera grannskapsförbindelser (Adjacencies).
 • Annonsera parametrar som två routrar måste vara överens om för att bli OSPF-grannar.
 • Välja ”Designated Router (DR) och Backup Designated Router (BDR)” på fleraccessnätverk som Ethernet. Punkt-till-punkt-länkar kräver inte DR eller BDR.

I figuren visas fälten som ingår i OSPFv2 typ 1 Hello-paketet.

I bilden ovan kan följande observeras:

 • Högst upp på bilden är ett Hello-paket inkapslat i ett OSPF-paket, vilket i sin tur är inkapslat i ett IP-paket.
 • I OSPF-paketets header återfinns typ av paket, Router-ID och Area-ID.
 • I OSPF Hello-paketet finns information om Hello-intervall, Designated Router (DR), Backup Designated Router (BDR) och en lista över alla OSPF-routrar som har blivit grannar.