OSPF operation

För att upprätthålla routing-information genomför OSPF-router en generisk länkstatus routing-process för att nå en konvergensstatus. I topologin som används vid förklaringar visas fem routrar. Varje länk mellan routrar är märkt med ett kostnadsvärde. I OSPF används kostnaden för att bestämma den bästa vägen till destinationen.

Följande är de steg för länkstatus routing som genomförs av en router:

  1. Establish Neighbor Adjacencies
  2. Exchange Link-State Advertisements
  3. Build the Link State Database
  4. Execute the SPF Algorithm
  5. Choose the Best Route

1. Etablera grannanslutningar

OSPF-aktiverade routrar måste känna igen varandra i nätverket innan de kan dela information. En OSPF-aktiverad router skickar Hello-paket ut på alla OSPF-aktiverade interface för att avgöra om andra routrar finns på dessa länkar. Om en ”granne” (en router kopplad till samma länk) finns närvarande försöker den OSPF-aktiverade routern att upprätta ett grannskap med den grannen.

2. Utbyte av länkstatusannonser (Link-State Advertisements)

Efter att anslutningar har etablerats utbyter routrar sedan länkstatusannonser. Dessa LSA innehåller status och kostnad för varje direkt ansluten länk. Routrar sprider sina LSA till anslutna routrar. Dessa routrar som tar emot LSA sprider omedelbart länkstatusannonserna till andra direkt anslutna ”grannar”, tills alla routrar i arean har alla utsprida LSA.

3. Bygg länkstatus databasen

Efter att LSA har mottagits bygger OSPF-aktiverade routrar topologitabellen, känd även som länkstatus databas (LSDB), baserat på de mottagna LSA. Denna databas innehåller till sist all information om areans topologi.

4. Exekvera SPF-algoritmen

Routrar kör sedan SPF-algoritmen. Kugghjulen i figuren för detta steg används för att indikera exekveringen av SPF-algoritmen. SPF-algoritmen skapar SPF-trädet. SPF-trädet kan uppfattas som en grafisk representation, en karta, av den optimala vägen till varje destination i nätverket enligt OSPF-routing-protokollet.

5. Välj den bästa rutten

Efter att SPF-trädet har konstruerats, görs de bästa vägarna till varje nätverk tillgängliga i IP-routing-tabellen. Dessa vägar, eller planerade rutter, läggs till i routing-tabellen om det inte finns andra med en lägre administrativ distans till samma nätverk, såsom en statisk rutt. Beslut om routing görs baserat på posterna i routing-tabellen.

I nästa avsnitt tas upp huvudkonceptet av OSPF area.