OSPF grannskap

När OSPF är aktiverat på ett interface, måste routern avgöra om det finns en annan OSPF-router på samma länk. För att uppnå detta skickar routern ut ett Hello-paket som innehåller dess Router-ID på alla OSPF-aktiverade interface. Hello-paketet riktas till den reserverade IPv4-multicastadressen för Alla OSPF-routrar, 224.0.0.5. Endast OSPFv2-routrar kommer att behandla dessa paket.

Routerns OSPF Router-ID används av OSPF-processen för att unikt identifiera varje router i OSPF-arean. Ett Router-ID är en 32-bitars siffra formaterad som en IPv4-adress. När en OSPF-aktiverad router tar emot ett Hello-paket med ett Router-ID som inte finns i dess grannlista, försöker den mottagande routern etablera en anslutning med den sändande routern.

1. Down status till Init status

När OSPFv2 är aktiverat, övergår det aktiverade Gigabit Ethernet 0/0 interface från Down status till Init statusen. R1 börjar skicka Hello-paket ut på alla OSPF-aktiverade interface för att detektera OSPF-routrar med syfte att utveckla grannskaps förbindelser.

2. Init status

R2 tar emot Hello-paketet från R1 och lägger till R1 Router ID i sin grannlista. Därefter skickar R2 ett Hello-paket till R1. Paketet innehåller R2 Router ID och R1 Router ID i dess lista över grannar på samma interface.

3. Two-Way status

R1 tar emot Hello-paketet och lägger till R2 Router ID i sin lista över OSPF-grannar. R1 märker också sitt eget Router ID i listan över grannar i Hello-paketet. När en router tar emot ett Hello-paket med sitt Router ID listat i listan över grannar, övergår routern från Init status till Two-Way status.

Handlingen utförd i Two-Way status beror på typen av anslutning mellan de intilliggande routrarna, enligt följande:

  • Om de två intilliggande routrarna är anslutna över en punkt-till-punkt-länk, övergår de omedelbart från Two-Way statusen till ExStart statusen.
  • Om routerna är anslutna över ett gemensamt Ethernet-nätverk måste en Designated Router (DR) och en Backup Designated router (BDR) utses.

4. Val av DR och BDR

Eftersom R1 och R2 är sammankopplade över ett Ethernet-nätverk sker en val av DR och BDR. Som visas i figuren blir R2 DR och R1 är BDR. Denna process sker endast på fleraccessnätverk som Ethernet LAN.

Hello-paket utbyts kontinuerligt för att upprätthålla routerinformationen.