OSPF databassynkronisering

Efter Two-Way statusen övergår routrarna till databas synkroniserings stadier. Medan Hello-paketet användes för att etablera router-förbindelser (neighbor adjacencies), används de andra fyra typerna av OSPF-paket under processen med utbyte och synkronisering av LSDB databaser. Detta är en tre-stegs process, enligt följande:

  1. Beslut om första routern som inleder DBD-utbyte
  2. Utbyte av DBD databaser
  3. Skicka en LSR

1. Beslut om första routern som inleder DBD-utbyte

I ExStart statusen bestämmer de två intilliggande routrarna vilken router som ska skicka DBD-paketen först. Routern med det högre router-ID kommer att vara den första routern som skickar DBD-paketen under Exchange statusen. I figuren har R2 det högre router-ID och skickar sina DBD-paket först.

2. Utbyte av DBD databaser

I utbytes statusen (Exchange state) utbyter de två routrarna en eller flera DBD-paket. Ett DBD-paket innehåller information om LSA-posten som finns i routerns LSDB. Posterna kan handla om en länk eller om ett nätverk. Varje LSDB-post inkluderar information om länkstatus-typen, adressen för den routern som skickar annonserna, kostnaden för länken och sekvensnumret. Routern använder sekvensnumret för att avgöra förändringar i den mottagna länkstatus informationen.

I figuren skickar R2 ett DBD-paket till R1. När R1 tar emot DBD utför den följande åtgärder:

  1. Den bekräftar mottagandet av DBD med hjälp av LSAck-paketet.
  2. R1 skickar sedan DBD-paket till R2.
  3. R2 bekräftar R1.

3. Skicka en LSR

R1 jämför den mottagna informationen med den information den har i sin egen LSDB. Om DBD-paketet har en mer aktuell länkstatus-post övergår routern till Loading status.

Till exempel, i figuren, skickar R1 en LSR angående nätverket 172.16.6.0 till R2. R2 svarar med den kompletta informationen om 172.16.6.0 i ett LSU-paket. Återigen, när R1 tar emot ett LSU, skickar den en LSAck. R1 lägger sedan till de nya länkstatus-posterna i sin LSDB.

När alla LSR har uppfyllts för en given router betraktas de intilliggande routrarna som synkroniserade och i ett fullständigt status. Uppdateringar (LSU) skickas endast till grannar under följande förhållanden:

  • När en förändring uppfattas (inkrementella uppdateringar)
  • Varje 30 minuter