Network och ip ospf

En typ av nätverk som klassificeras av OSPF är ett punkt-till-punkt nätverk. Du kan specificera vilka interface som tillhör ett punkt-till-punkt nätverk genom att konfigurera network kommandot. Alternativt kan du konfigurera OSPF direkt på interfacet med ip ospf kommandot, som vi kommer att se senare.

Båda kommandona används för att bestämma vilka interface som deltar i routing-processen för ett OSPFv2-area. Den grundläggande syntaxen för nätverkskommandot är följande:

Router(config-router)# network network-address wildcard-mask area area-id

 • Syntaxen network network-address wildcard-mask används för att aktivera OSPF på interface. Alla interfacen på en router som matchar nätverksadressen i nätverkskommandot aktiveras för att skicka och ta emot OSPF-paket.
 • Syntaxen area area-id hänvisar till OSPF-area. När du konfigurerar singel-area OSPFv2 måste network kommandot konfigureras med samma area-id värde på alla routrar. Även om vilket area-ID som helst kan användas är det en god praxis att använda ett area-ID på 0 med singel-area OSPFv2. Denna konvention gör det enklare om nätverket senare ändras för att stödja multiarea OSPFv2.

Wildcard masken

Wildcard-masken är vanligtvis inversen av nätmasken som konfigurerats på det interfacet. I en nätmask är binär 1 lika med en matchning och binär 0 är inte en matchning. I en wildcard-mask är det omvända sant, som visas här:

 • Wildcard mask bit 0: Matchar det motsvarande bitvärdet i adressen.
 • Wildcard mask bit 1: Ignorerar det motsvarande bitvärdet i adressen.

Det enklaste sättet att beräkna en wildcard-mask är att subtrahera nätmasken från 255.255.255.255, som visas för /24 och /26 nätmasker i figuren.

 •    255.255.255.255
 • – 255.255.255.000
 •   000.000.000.255
 • och
 •    255.255.255.255
 • – 255.255.255.192
 •   000.000.000.063

Konfigurera OSPF med network kommandot

Inom konfigurationsläge finns det två sätt att identifiera de interface som kommer att delta i OSPFv2-routning-processen. Figuren visar den referens-topologi.

I det första exemplet identifierar wildcard-masken gränssnittet baserat på nätverksadresserna. Alla aktiva gränssnitt som är konfigurerade med en IPv4-adress som tillhör det nätverket kommer att delta i OSPFv2-routningsprocessen.

 • R1(config)# router ospf 10
 • R1(config-router)# network 10.10.1.0 0.0.0.255 area 0
 • R1(config-router)# network 10.1.1.4 0.0.0.3 area 0
 • R1(config-router)# network 10.1.1.12 0.0.0.3 area 0
 • R1(config-router)#

Observera: Vissa IOS-versioner tillåter att nätmasken anges istället för wildcard-masken. IOS konverterar då nätmasken till wildcard-mask formatet.

Som ett alternativ visar det andra exemplet hur OSPFv2 kan aktiveras genom att ange den exakta IPv4-adressen för interfacet med en wildcard-mask med fyra nollor. Att ange nätverket 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0 på R1 talar om för routern att aktivera interfacet Gigabit Ethernet 0/0/0 för routing-processen. Som ett resultat kommer OSPFv2-processen att annonsera nätverket som är anslutet till detta gränssnitt (10.1.1.4/30).

 • R1(config)# router ospf 10
 • R1(config-router)# network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
 • R1(config-router)# network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
 • R1(config-router)# network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
 • R1(config-router)#

Fördelen med att specificera interfacet är att wildcard-mask beräkningen inte är nödvändig. Observera att i alla fall specificerar i kommandot area 0.

Konfigurera OSPF med hjälp av ip ospf kommandot

Du kan också konfigurera OSPF direkt på interfacet istället för att använda nätverkskommandot. För att konfigurera OSPF direkt på interfacet, använd ip ospf interface konfigurationsläget. Syntaxen är som följer:

Router(config-if)# ip ospf process-id area area-id

För R1, ta bort network kommandona genom att använda no formen av network kommandona. Gå sedan till varje interface och konfigurera ip ospf kommandot, enligt följande:

 • R1(config)# router ospf 10
 • R1(config-router)# no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0
 • R1(config-router)# no network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0
 • R1(config-router)# no network 10.1.1.14 0.0.0.0 area 0
 • R1(config-router)# interface GigabitEthernet 0/0/0
 • R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • R1(config-if)# interface GigabitEthernet 0/0/1
 • R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • R1(config-if)# interface Loopback 0
 • R1(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • R1(config-if)#