Labb: P-till-P singel area

I denna laboration kommer du att aktivera OSPF-routing med hjälp av lämpliga kommandon och wildcard-masker samt ”quad-zero” nätmask. Dessutom kommer du att ställa in Router-ID på routrarna i topologin och konfigurera passiva interface.

Nätverkstopologi

I topologin används tre L3-switchar 3650 som har utrustats med modulen ”AC-POWER-SUPPLY” för att möjliggöra uppstart. L3-switcharna fungerar i denna topologi som vanliga L2-switchar, vilket innebär att de endast har konfigurerats med ett värdnamn (hostname). Dessutom används tre ISR4321-routrar, som har utrustats med NIM-2T-modulen för seriella anslutningar.

IP adresseringstabell

 Device  Interface IP Address  Subnet Mask
R1 G0/0/0 192.168.10.1 /24
S0/1/0 10.1.1.1 /30
S0/1/1 10.1.1.5 /30
R2 G0/0/0 192.168.20.1 /24
S0/1/0 10.1.1.2 /30
S0/1/1 10.1.1.9 /30
R3 G0/0/0 192.168.30.1 /24
S0/1/0 10.1.1.10 /30
S0/1/1 10.1.1.6 /30
PC1 NIC 192.168.10.10 /24
PC2 NIC 192.168.20.10 /24
PC3 NIC 192.168.30.10 /24

Instruktioner

Del 1: Konfigurera router-ID

Del 2: Konfigurera nätverk för OSPF-routing

Del 3: Konfigurera passiva interface

Del 4: Verifiera OSPF konfigurationen

 1. Starta OSPF-routing-processen på alla tre routrarna. Använd process-ID 10.
  • Router(config)# router ospf 10
 2. Använd kommandot router-id för att ställa in OSPF-ID för de tre routrarna:
  • R1(config)# router ospf 10
  • R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
  • R2(config)# router ospf 10
  • R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
  • R3(config)# router ospf 10
  • R3(config-router)# router-id 3.3.3.3

Steg 1. Konfigurera OSPF-routing med network kommandon och wildcard-masker.

Frågor:

 • Det LAN som är anslutet till router R1 har en /24 prefix. Vad är motsvarigheten till denna prefix i punktdecimal representation? Svar: 255.255.255.0
 • Subtrahera den punktdecimala nätmasken från 255.255.255.255. Vad blir resultatet? Svar: 0.0.0.25
 • Vad är den punktdecimala motsvarigheten till prefix /30? Svar: 255.255.255.252
 • Subtrahera den punktdecimala nätmasken från 255.255.255.255. Vad blir resultatet? Svar: 0.0.0.3
 1. Konfigurera routing-processen på R1 och använd wildcard-masker.
  R1(config)# router ospf 10
  R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
  R1(config-router)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0 
 2. Verifiera att OSPF har konfigurerats korrekt genom att visa konfigurations filen show running-config. Om du hittar ett fel, ta bort felaktig konfiguration med no-kommandot och konfigurera om det. 

Steg 2. Konfigurera OSPF-routing på router R2 med network kommandot och med hjälp av interface IP-adresser samt ”quad zero” masker.

 • R2(config)# router ospf 10
 • R2(config-router)# network 192.168.20.1  0.0.0.0 area 0
 • R2(config-router)# network 10.1.1.2  0.0.0.0 area 0
 • R2(config-router)# network 10.1.1.9  0.0.0.0 area 0

Steg 3. Konfigurera OSPF-routing på R3 routerns interfacen med kommandot ip ospf 10 area 0.

 • R3(config)# interface GigabitEthernet0/0/0 
 • R3(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • R3(config-if)# interface Serial0/1/0
 • R3(config-if)# ip ospf 10 area 0
 • R3(config-if)# interface Serial0/1/1
 • R3(config-if)# ip ospf 10 area 0

Konfigurera OSPF-processen på var och en av de tre routrarna med kommandot passive-interface.

 • R1(config)# router ospf 10
 • R1(config-router)# passive interface GigabitEthernet0/0/0
 • R2(config)# router ospf 10
 • R2(config-router)# passive interface GigabitEthernet0/0/0
 • R3(config)# router ospf 10
 • R3(config-router)# passive interface GigabitEthernet0/0/0
 • show ip route ospf: Visar OSPF routing-tabell, vilket inkluderar alla OSPF-rutter som routern har lärt sig.
 • show ip ospf: Ger en översikt över alla OSPF-processer som körs på routern. Det inkluderar Router ID (RID), information om area, SPF (Shortest Path First) statistik och olika LSA (Link State Advertisement) timers.
 • show ip ospf database: Presenterar en lista över OSPF-databasen, som visar information om antalet routrar i nätverket och deras respektive Router ID.
 • show ip ospf interface <interface>: Ger detaljerad information om ett specifikt OSPF-interface. Det inkluderar information om interfacets tillhörighet till en OSPF-area, IP-adress, process ID, Router ID, nätverkstyp, kostnader, prioritet, DR/BDR roller och dead timer-intervaller. Dessutom visas information om OSPF-grannar som är anslutna till interfacet.
 • show ip protocol: Presenterar information om det aktuella OSPF-protokollet, inklusive process ID, Router ID, area-nummer, nätverkstyp och information om OSPF-grannskap.
 • show ip ospf neighbor: Ger en summering av alla OSPF-grannar som är anslutna till routern, inklusive deras Router-ID, IP-adresser, interface och statusen för OSPF-grannskapet.
 • debugging ospf: Aktiverar felsökningsläge för OSPF, vilket gör det möjligt att övervaka och diagnostisera problem relaterade till OSPF-paket, Hello-meddelanden och etablering av OSPF-adjacencies. Detta kommando ger detaljerad insikt i OSPF-processen och dess interaktion med andra routrar i nätverket. Används med försiktighet eftersom det kan skapa en stor mängd loggdata och kan påverka routerns prestanda.